VELIKONOČNA
Saturday April 19th 2014, 2:01 pm
Filed under: Pésme, znanost

Nakrižso tepri bili,
nisi dólgovisel.
Potémsi malo gnil,
asinašel bóljši smisel.
Medzómbi jesi šel,
sirane všlatpo nujal,
čekdóti niver jél,
sise malo kujal.

Vne bósi poletel,
nao blaksi sédel,
davse tóbóš stóril,
žévna prejsi védel.

Sihitro bilsit človéških rabót,
šedobro, dasprstom teje Iškarjót.
Sibržmu odpustil,
ka kor tudimeni,
in vsem, kita krat smobli nero jeni.

Lahkózdaj počnemo karnasje vólja,
neodgo vórni smodo okólja,
sajga nerabimo – kmalprideš ponas,
šlivmo vnebó intambó pravšpas.

Eci peci pec,
tisi mali zec,
jazsem mala prepe lica,
eci peci pec.

Nakrižu pribit siskorv vsakihiši.
Nasténi obéšen,
al skriža odréšen,
včasih vomari,
včasih natléh.
Včasih v kléti, naglódan odmiši,
avédno sita, kivsevidi, vsesliši.

Kdórvsrcu tenima,
vpekel najgré,
Najézus serima nič alpav se.

Jézus znebés svój kri žopa zuje.

Jézus znebés svój kri žopa zuje.E-prijava začasnega prebivališča v 38 korakih
Saturday August 03rd 2013, 1:51 pm
Filed under: dogaja, računalništvo, znanost

Spremémba začasnega bivališča je móžna na dva načina.

1. način (odhod na upravno enoto):

 1. 1. Vsédeš se v avto, pélješ iz Béžigrada na Vič (10 min.),
 2. 2. parkiraš pred upravno enoto, gréš nótr, čakaš v vrsti (0 – 15 min.),
 3. 3. predložiš najémno pogódbo, podpišeš kakšen papir (5 min.?)
 4. 4. in gréš nazaj domov (10 min.).
 5. Skupaj: 40 – 50 min.

2. način (portal e-uprava):

 1. 1. Vžgeš svój najljubši brskalnik (Chrome), vtipkaš e-uprava.gov.si (10 sek.),
 2. 2. poiščeš vlógo za prijavo začasnega bivališča (5 – 10 min.),
 3. 3. izpólniš vlógo (1 min).
 4. 4. Ugotoviš, da ne véš številke stanovanja, ker niso napisane na vratih.
 5. 5. Pokličeš stanodajalca in izvéš podatek. (2 min.).
 6. 6. Vpišeš podatek in klikneš »Nadaljuj >>«: Napiše »Prósimo, počakajte…« (10 min.).
 7. 7. Naveličaš se čakati in gréš še enkrat od začétka. (2 min.).
 8. 8. Opaziš, da je tókrat obrazec drugačen in zahtéva še. Podatke o lastniku stanovanja. Med drugim tudi ÉMŠO. Podatka ne véš in ti je zóprno gnjaviti lastnika. Poizkusiš brez téga in klineš oddaj. »Prósimo počakajte….« (10 min.).
 9. 9. Kratek sestanek v kuhni s cimro, pritoževanje in nerganje nad e-upravo (15 min.).
 10. 10. Poizkusiš z drugim brskalnikom (Firefox). Dobiš enak obrazec, kot prvič, brez podatkov o lastniku, z móžnostjo vnosa naslova za vróčanje.
 11. 11. Ponovno izpólniš obrazec (1 min.)
 12. 12. Gréš na stranišče (10 min.).
 13. 13. Vrneš se nazaj k računalniku in klikneš »Nadaljuj >>«. Seja je potekla.
 14. 14. Ponovno poiščeš obrazec, morda dobiš prvo izvédbo, morda drugo, ne véš več tóčno, katéra je prava, vseeno izpólniš, kot narodnost navedeš Inuit (5 min.).
 15. 15. Klikneš »Nadaljuj >>« in končno uspe! Prideš do koraka »Pripenjanje prilog k obrazcu«.
 16. 16. Razprostreš pogodbo po obešalniku za perilo, kjer je edino mesto, na katerega pada dovolj sončne svetlobe za dostojno fotografijo, vzameš telefon v tresoče roke in skušaš posneti štiri jasne fotografije (3 min.).
 17. 17. Po prvi fotografiji telefon javi, da ni več prostora v pomnilniku telefona. Gréš se usést in poizkušaš ugotoviti, kaj se dogaja. Ugotoviš, da je je telefón odlóčil, da bó fotografije shranjeval v nékem bedastem 90mb pomnilniku, namesto na 8gb pomnilniku. Ugotoviš tudi, da se nastavitve ne da spremeniti na »My storage«, saj je opcija iz neznanega razloga posivela (10 min.).
 18. 18. Resetiraš telefon (3 min.).
 19. 19. Ponovno skušaš spremeniti nastavitev shranjevanja fotografij in tokrat je to omogočeno (1 min.).
 20. 20. S še bolj tresočo roko posnameš 8 fotografij, vsako stran pogodbe 2x. (4 min.).
 21. 21. Fotke pretočiš na računalnik in ugotoviš, da so še kar jasne. (2 min.).
 22. 22. Ker je seja vmes že potekla, greš še enkrat čez cel postopek (2 min.).
 23. 23. Ko želiš dodati prvo prilogo, ugotoviš, da je omejitev velikosti datotek 1MB. Obrežeš fotke in zmanjšaš velikost datotek.
 24. 24. Vmes poteče seja, ponoviš vajo (5 min.).
 25. 25. Vlogo in priloge pretvori v PDF in ti da v predpregled. Ugotoviš, da si samskega stanu in tó povéš svoji punci (30min. – nadaljevanje sledi).
 26. 26. Ugotoviš, da tega podatka ni moč spreminjati in si še bolj potrt (15 min.).
 27. 27. Potrdiš vlogo.
 28. 28. Opozorijo te, da moraš vlogo digitalno podpisati, za kar potrebuješ nek vtičnik. Usmérijo to na stran s tém vtičnikom, še prej pa móraš namestiti njihov certifikat, da bo namestitev vtičnika sploh mogoča. (5 min.).
 29. 29. Po namestitvi vtičnika je potrebno zapreti in ponovno odpreti brskalnik.
 30. 30. Ponoviš vajo z iskanjem obrazca (ja, sakič ga je treba ponovno poiskati, najlažje je v iskalno okno vpisati »e-prijava začasnega prebivališča« in potem iz množice zadetkov izbrati tretjega po vrsti).
 31. 31. Vpišeš ponovno vse podatke, naložiš štiri fotke pogodbe (5 min.).
 32. 32. Klikneš »Potrdi vlogo«. Čakaš (10 min.).
 33. 33. Vajo ponoviš še nekajkrat, čakaš od 5 – 10 min. vsakič. (30 min.).
 34. 34. Zapreš brskalnik, ga ponovno odpreš, ponoviš vajo (10 min.).
 35. 35. Tókrat ti uspe izpolniti vlogo, pripeti priponke in vse skupaj digitalno podpisati.Odločiš se, da boš prijavil še punco, ki nima certifikata in najdeš »e-prijava začasnega prebivališča za mladoletne otroke in druge osebe«. Ko pa se ti prikaže obrazec, nad njim piše »e-prijava začasnega prebivališča – za mladoletnega otroka«.
 36. 36. Ker ti drugega ne preostane, postaneš oče mladolétni 28-létnici, s katéro si deliš pósteljo. Počutiš se porédno, zató léžeš znjó (5 min.).
 37. 37. Pét minut kasneje se počutiš zeló umazano in móraš pod tuš (30 min.).
 38. 38. Še en téden ne upaš poglédati ljudém v oči, še najmanj svoji novi, svéže oskrunjeni hčérki.

Skupaj: 170 – 200 min. + spoved.

Dogodivščina se je zgodila na nek mrzel decembrski dan pred dvema letoma, takó da sem poslédice zgórnjih dogódkov skoraj žé prebolel in je misel na njih manj travmatična. Ravno zató sem se odlóčil za objavo in ne zató, da bi povéčal čakalne vrste na upravnih enotah po svétu. Teorétiki zarót, odjebite!Ta fant ima srcé napravem méstu…
Saturday November 15th 2008, 8:59 pm
Filed under: dogaja, oznanjam, svašta majka rodi..., znanost

… jerekla mojababica. Še sanjalo seji ni, ka kómo čnóse jemo tila.
Po na urgéntnem blóku Kliničnega centra Ljubljana preživéti so bóti sem pri kóstofotografu zaznal rahlo premaknjenost srca stran od klasičnega srčnega le žišča, šepréjpa sotóza znali réndgenológi inpre dnjimi tudi réntgen sam (kot tak). Brž some naročili šena fotografiranje izpro fila, sajso bili pripravljeni nadéjstvo, dameje rentgenski télavec na róbe zasukal, préden jerékel: “LÉJTIČKA!”. Se dajbi i mél žéza céubuk mojih pljučih kril, ampak sopro filno foto grafijo raje izgu bili.

Si cersomi profilne foto grafije všéč, ampak.

Kot zani mivo déjstvo najna vedem, da čeravno nimam dodatnega zdravstvenega zavaro vanja, minibló zaréntgen tréba doplačati niti odstótka évra, ta kódabisi lahkó pri vóščil tudi órtofóto pljuč, pabi ševédno imél ravno takó velik minus nara čunu, kotče ne. Kosmo žépri minusu – iščem ne kóga tudi zminusom, dazdruživa ra čunev skupnega.
Navedem najtudi, dajev céno ničcentov vštétih tudi ósemlitrov ki sika, nékaj Bero duala ter parvréč nevémčésažév žilo.

Naše zdravstvo mije o bčasnov šéč, če pravčlo véka potare dejstvo, danima sr cana pravem méstu.Ministrstvo opo zarja #1!
Saturday February 09th 2008, 5:56 pm
Filed under: znanost

Raziskave sopoka zale, dabruhanje uničuje prebavne organe.
Tórej, dekléta, čebóste bruhala, si bóste uničila preba vila
in vaša hrana bó ostajala neprebavljena. Po stala bóste de béla
in vsise vambódo sme jali. Nebruhat, čenóčete biti de béla!!

Drobni tisk:
Bruhanje NE uni čuje pre bavni hor ganov, tójele marketinška
prevléka, dabi bruha jóča de kléta (bruhice) néhala bruhati.
Za tó tisti, ki NE bruhate, la hkó bruhate šena préj.
Razi skave sopoka zale, dalju djéki bruhajo, neberejo drobnega
tiska. (Vsaj neme dbruhanjem.) Ta kóda, nevarnosti, dabi bruha jóča de kléta tópre
brala, ni. (Vsaj neme dbruhanjem)7 + 7 = 9

7 + 7 = 9

(seven plus seven equals nine)

seven-plus-seven.jpgV MIŠKI SLIŠIM RADIJO
Wednesday April 11th 2007, 6:54 pm
Filed under: dogaja, računalništvo, znanost

Rés, ej!

p.s. Nisem KinkitóneMÓBIŠRAUFCIGR!
Wednesday April 04th 2007, 7:13 pm
Filed under: znanost

Ste bili kdaj ravno srédi odvijanja vijaka, pa vam je zazvónil telefón in ste pomótoma k ušésu prislonili izvijač k ušésu in rekli: “HALO?!!” pa se potém počutili nadvse trapasto?
Ne?

Se vam je morda podóbna stvar zgodila med privijanjem vijaka?
Rés?
HAHAHAHAHA!

Hóčem reči…

Potém imam za vas rešitev! Čudežna fórmula se glasi: “MÓBI ŠRAUFCIGR!” in je zmés izvijača in telefóna, ki v popólni kombinaciji téh istih dvéh spojin izžaréva čudovit pripomóček, ki se ga ne bó branil noben štromar, niti računalniški serviser, niti svinjski pastir! KUPITE ZDAJ, PA GA BÓSTE IMÉLI TAKOJ! KUPITE JUTRI, PA GA BÓSTE IMÉLI MALCE KASNEJE! SPLOH GA NE KUPITE, PA GA NE BÓSTE NIKOLI IMÉLI! MORDA PA GA VAM KUPI KDÓ DRUG, PA GA DOBITE ZA ROJSTNI DAN!! ALI PA ZANOVOLÉTO!!! BIRMO!!! OBHAJILO!!!!!!!!! SPOVED!!!!!!!!!!!!!!!!! POGREB!!!!!!!!!!!!!!1 KLARINÉT!!!!!!!!!!

MÓBIŠRAUFCIGR! Tukaj spodaj takoj za vas:

MÓBIŠRAUFCIGR!!!EN KAMEN JE IZUMIL ATÓM
Saturday March 24th 2007, 8:27 am
Filed under: znanost

Ajštajn je izumu atóm. Tó sem ravnokar izvédel na radiu. Poslušalci Vala 202 so zeló pametni.PELJAL SEMSE SKÓZI ČRVINO
Sunday March 11th 2007, 12:16 pm
Filed under: nékam grém, znanost

Vsesem poslikal. Bilóje… kođé enkrat ta-ko.

Čr vinaKAKÓSEM PRAKTICIRAL HOMEOPATIJO
Monday February 19th 2007, 9:58 pm
Filed under: znanost

Filozofija homeopatije je takšna:
Če na zdravem človeku nekaj povzroči določen simptom, ta ista snov na bolnem človeku ta simptom zdravi. Seveda močno razredčena.

Če zdrav človek poje strupeno jagodo in mu ta povzroči slabost in bruhanje, potemtakem lahko bolanega človeka, ki mu je slabo ter bruha, zdravimo s temi jagodami. Seveda jih prej razredčimo. En liter jagod prelijemo s stotimi litri vrele vode in premešamo. Nato doziramo npr. po tri kapljive vsakih 5 ur, dokler slabost ne mine. Če slabost po dveh dneh ne mine, pripravimo močnejše zdravilo. Tistih sto litrov zdravila razredčimo tisoč litri vode, če pa je slabost zares močna in še po enem tednu ne pojenja, pa zdravilo razredčimo še s 10.000 litri vode. Bolj razredčeno zdravilo je pa že nevarno in ni za vsakega, čeprav se govori, da je nekdo jemal zdravilo, ki je bilo pripravljeno iz petih jagod in 500.000 litrov vode. Jemal ga je tri mesece po 5 kapljic vsakih 8 ur in preživel. Pa še slabost ga je minila. Ampak takó se samó govori.

Sam sem se o delovanju homeopatije prepričal enkrat, ko mi je bilo nékega jutra na móč slabó in v glavi se mi je vrtélo. Pomislil sem: “Lé kaj je tisto, kar mi je povzročilo takšen simptóm?” “Vodka, ki sem jo pil tisto nóč!”, sem si kar sam odgovóril.
Zató sem si (tudi sam) pripravil sledéčo homeopatsko méšanico:

0,03 dcl vodke sem razredčil z alkohólom v razmérju 1:10. Edini alkohól, ki sem ga še imél, je biló pivo, saj sem vse drugo žé porabil ponoči. Homeopatski pripravek sem doziral v požirkih, 10 požirkov vsako uro. Ker do dopoldnéva pripravek ni pomagal, sem ga razrédčil še enkrat v razmérju 1 : 100 in povéčal doziranje na 15 požirkov vsake pol ure. Zvečér mi je biló še védno slabó in védno bólj sem bruhal, zató sem se odlóčil za najmočnéjši pripravek, ki sem ga s svojimi zalógami bil sposóben pripraviti. 1 : 580. Zdaj vodke skoraj ni biló moč zaznati v raztopini, zató je bil pripravel zeló zeló močan, odmérek pa sem povéčal na 50 požirkov vsakih 15 min. Bruhal sem célo nóč, próti jutru, pa je slabóst minila, bruhanje pa pojénjalo. Do večéra sem se počutil zeló dobro, bil sem vesél in sem šel ven žurat. Za vsak slučaj pa sem si vzél s sebój nékaj svoje hómeopatije, da mi alkohól nebi mógel do živega. Zjutraj mi je biló spét slabó, ampak manj kot préjšnjič. Zdaj žé eno léto jemljem tó zdravilo preventivno, 8 požirkov vsako uro in se veliko bólje počutim, tudi če zvečér zaužijem nékaj več alkohóla. Pa ne samó tó, tudi če se ga pošteno napijem, se simptómi, ki so bili préj védno prisotni (slabóst, odsotnost ravnotéžja, zmanjšane motórične sposóbnosti, zmédeno govorjenje), sedaj ne pojavljajo več (razen zmédenega govorjenja, katéro je védno prisotno). Kakó zeló pozitiven vpliv ima homeopatija name, dokazuje tudi tó, da se, če je nékaj časa ne jemljem, počutim zeló slabó, se kmalu začnem trésti in mi nasploh ni kul, ko pa jo spét začnem jemati, pa se ponovno počutim super. Lahkó bi rékel, da si življenja brez hómeopatije sploh ne predstavljam več.

Začél sem eksperimentirati tudi z drugimi učinkovinami, kot naprimer viski, žganje, šnopec, medica, brinjevec, borovničevec in še kaj. Učinkovine méšam včasih tudi z vodo, ampak pri majhnih potencah (npr. liter viskija, 3 litre vode), saj se je izkazalo, da je zdravilo, pripravljeno z vodo, zeló močno in žé pri razmérju 1 : 3 zeló močnó deluje, zató ne upam rédčiti še naprej, da ne bi biló premočno. Z alkohólom pa potenciram tudi na 100, 200, 500. Rédčim tudi z vinom, špiritom in tudi drugimi alkohóli. Zdravila pripravljam tudi prijateljem in tó zastónj, oni samó priskrbijo sestavine. Dostikrat se zdravimo v parku, kjér privandrajo mimo še naključni mimoidóči in mnóge zanima homeopatija, za katéro sem navdušil žé ničkóliko ljudi. Vesél sem, da se ta veja medicine razvija tudi v Slovéniji. Obstajajo celó društva, kjér se homeopati dobivajo in pogovarjajo o tem, kako délajo svoja zdravila, kakšna razmérja rédčenja uporabljajo, s čim rédčijo in kakó vse tó vpliva na njihovo vsakdanje življenje. Tudi sam bóm šel malo poglédat tja, so mi žé mnógi priporočili.