Za stražen kupček špa gétov inpést moto vilca
Friday March 14th 2008, 10:38 pm
Filed under: svašta majka rodi...

(ali Kakó sem premagal raka)

Sestradan.
Se stradani grémvgo stilno. Fensi. Fensi go stilno. Tómi jepo stalo jasno, čimsem o dprl me ni. Vsaka Jédi mafran cóski pri dévnik. Navadn pofukan motovilc ala Brezúv Sega. Inta hudič stane ene 2, 3 évre za pést. No, jazga nisem jédel. Naro čilsmo špagéte del Mar a’ pou pua župvi gordó. Alnéki. Njih vrédnost je €9. Bržko semna róčil, mejepo stalo strah, kambóm spravil zade vé tévrov teste nin, sajzadnječase bóljmalojém. “No, bópaza lačnev Afriki”, semse kmalu poto lažil.
Po strégli sonamjih vglo bokih jušnih króžnikih. Innajsi sembil šeta kóo bupan vži vljenju, ni koli nisem ta kóglo boko po glédal v ko zarec, kocem tistikrat glo boko glédal vta króžnik. Ne kjéglo boko nadnu semo pazil kupček špa gétov, kiseje i zgubljal vnje govi globo čini. Na njempa – OGROZA – o gromen rak, kije njegovo ma lénkost – trohico špa gétov – stražil. Gr dómeje glédal, jazpa njega pre strašeno. Ali lakota jemati zve rinskega po guma, ko tpravijo Vafriki, inpri jélsem raka po gumno zakléšče ingaz krikom besnega ósemglavega bramorja za lučal prótiv ratom, dajeu ve likem lóku zle télče zresta vracijo, pre bil šipo naoknu terpri stalna parki rišču, kjérje spróžil vsea larme natampar kirani havto mo bilih. Za pódil semse v špa géte, po méšanes škóljko inmajhnimi trupelci ne dólžnih sinóv inhče ra mo góčnega raka stra žarja. Na slédnjo mi nuto smo žé zgróženi str méliv béla dna svojih jušnih króžnikov. Zalačnev Afriki nio stalo nič. O stali smolé trije lačni kupci pórcije za straženih špa gétov po €9.

Kosmosi pri bližno opo mógli o čóka, smonaročili račun. Ka kósmo bili prese néčeni, ko smodo bili vsakpo DVA listka. Eden je bilra čun, eden paje i zglédal, kodru žinsko dre vó. Hu diča. Patóje ro dóvnik! Po strégli sonam rake zro dóvniki!!! Po témije po stalo jasno, čemu céna €9. Dalsem namizo še devetaka zanapi tnino inzado vóljno o čel vtrgo vino poséndvič.Moška móda so izrédno nepraktična
Friday March 14th 2008, 7:15 pm
Filed under: médiji, svašta majka rodi...

Na SioL portalu piše, da imamo moški i zrédno nepraktična móda.
Zraven šepiše, daso moške tórbe moderne, ampak jih nihče nenósi.

Ta kólepiše:

Na ulici boste težko srečali moškega z veliko torbo

“Kljub temu tako opravljenega moškega težko srečate na ulici. Če ga že srečate, je to zagotovo modni obsedenec, ki sledi najnovejšim trendom.

WTF??? Ka kóso tórbe mo derne, čejih ni hčene nósi??? Kajza hu diča sotréndi? Atréndi sona pisani v nékem zvézku, ka téri jeza klénjen glo boko na dnutre zórja vnékem bunkerju vmi Lanu???

Člankje kle:
http://siol.net/trendi/moda/2008/03/neprakticna_moska_moda.aspxDvéstva ri
Wednesday March 12th 2008, 2:25 am
Filed under: pomo žgani hsistikam, svašta majka rodi...

Dvéstva ri:
Prva:
Nóhtna prstancu nadésni nogi semi mélta kódólg, dameje céldan rézal v sre dinec. Parmo mentov na zaj pa jeta kómo čnóza rézal vanj, dase mije ste mnilo. O dlomil semga.

Druga:
Kosem hotel tózgódbico napi sati inrazvr stiti prste povrsti, dabipri šeldo skoraj naj manjšega, pa semta kóza stavil: “Imenovalnik, ro dilnik, da jalnik…” Jézo Skri stos….

Trétja:
Za kajse prstu nanogi reče prstanec. Ali kdónósi prstan nanjém?
Tóbi lista dvéstva ri,
gdórjepre štév prav “Séjso tri!”,
ali ja spa čtéje mne,
za tóvam pravim dasta dvé!Filper
Wednesday March 12th 2008, 1:40 am
Filed under: dogaja, flóra infauna, oznanjam, svašta majka rodi...

Vrada odko palnice sodel fin. Klical jihbóm Filper. U strašim se, kadarso vrata otko palince srédi no čidel fin. :/Po fukav Bómsuri Kruz
Wednesday March 05th 2008, 11:07 am
Filed under: e-rótika, oznanjam, svašta majka rodi...

Kobó stara 18.

Preroške sanje sozakon!ZAPUSTA
Saturday February 02nd 2008, 2:40 pm
Filed under: svašta majka rodi...

Zapusta semprodajalec avto mobilov.

Mojamarža je -70%

KU PITE, KU PITE!!!!
Hundai solataIzjava dnéva
Tuesday January 29th 2008, 7:31 pm
Filed under: Politika, svašta majka rodi...

Nék Kénijec, kije šeživ, ZAPOPTÉVÉ: “Raje umrem, čeprav imam sina, ki je šeživ!”FURA ČEZ DNÉVNOSOBO
Tuesday January 22nd 2008, 10:14 pm
Filed under: svašta majka rodi...

Se zóna o dvoza kosóvnih odpadkov je. Frónta je odprta na petih kilométrih lokalne céste. Vsak prost kvadratni nanométer ob césti jeza pólnjen z nezaželeno kramo. Zavrženo. Kot škilast otrok. Na césto visi kot pečina nad mórje. In o, pogléj jo blazino srédi céste! Da je nebi Snagarji slučajno zgrešili, če bi za trenutek odvrnili pogled z obcéstja. Naš tróséd je prišel s štirimi blazinami, pa ene nimamo kam dati. Očitno tudi kavča nimajo kam dati, saj péljem mimo njega pétstó métrov kasnéje. Nadalje se za nékaj minut ustavim pri kredénici, da spustim mimo kolóno avtomobilov, ki je préj glédata TV, zdaj bi šla pa rada napréj, ker je Piramide žé konec. Med tém grém péš do fotélja in vzamem z nočne omarice knjigo, ko žé zaslišim tróbljenje. Nejevóljen vstanem in se napótim nazaj próti avtu, mimo katérega je kolóna za njim žé začéla voziti, takó kot kmalu za tém mimo hladilnika, ki ga je nekdó trenutek préj postavil namésto šahovske mizice. Škóda, pa sem mislil odigrati eno partijo šah pasianse, medtém ko bi čakal, da sogost pred mano prerine drsna vrata mimo oleandrov na drugo stran céste in nam odpre pót. Kaj je na drugi strani? Kuhinja? Shramba? Spalnica? Ob enem pomislim kakšna sréča, da ne vózim mame v avtu, saj bi móral obrniti, peljati 5 kilométrov nazaj in tam peljati po Némški césti, saj po dnévni sobi se ne vózi z avtom, in karje šehujše, gle déna tó, davavtu pojém večino dnévnih obrókov, se v njéj ne jé.

In za njegovo dobro, upam, da je tazadnji v kolóni ugasnil luč.Lestrik!
Friday January 11th 2008, 8:53 am
Filed under: svašta majka rodi...

Navgle dalovko palnici se mvzaro senje narisal lestrik.

Zdajme išpégla gléda au Stralc.Kogré
Tuesday January 08th 2008, 6:12 pm
Filed under: pomo žgani hsistikam, svašta majka rodi...

Kogré človek v TotalCommander zajést iskat, na méstov hla dilnik, ta krat védaje čaza do pust…