REKVI JÉM
Friday July 11th 2014, 11:49 pm
Filed under: Pésme

Skrstovóz pocéstdr vi,
Mrtumócart vnjile ži.
Péle sevsku pinskigrop,
Ke rnima dnarja zapo kop.
Znóhtipraska rekvijém,
Čegdóbi šuslu čajm mém,
Ano benga mimoni,
Rekvi jémzve nivtri dni.PA STIR
Wednesday June 11th 2014, 2:53 am
Filed under: Pésme

Ži vélne kóčje enpa stir,
že léuje métu hiši mir.
Za klauje ženo ino troke
insi vrgel gana róke.
Tiča namreč, enga skobca,
znjimje šeulo vithu dobca.

Ne bóveč glasno zlobe zganjal,
pa stirbóv hiši mirno sanjal.BLATN K SVINA
Wednesday June 11th 2014, 12:24 am
Filed under: Pésme

blatn k svina uletim usvéže pusprauleno gnévnosobo
preméšamti vsere vije naklubskimizci

blatn k svina uletim učisnou autobus
inse nepofočkam zurbano

blatn k svina ule timna govorilne ure
inzradéram sinu cvekiz redovalnce

blatn k svina uletim hmaš
paruknem kéli hvina čezhóstijo

blatn k svina uletim pjandam upštérihzutri
pase unesvéstm čezsvéže sviléner juhe inpokozlam tvójpóuštr.

blatn k svina
ksmglih znive.VELIKONOČNA
Saturday April 19th 2014, 2:01 pm
Filed under: Pésme, znanost

Nakrižso tepri bili,
nisi dólgovisel.
Potémsi malo gnil,
asinašel bóljši smisel.
Medzómbi jesi šel,
sirane všlatpo nujal,
čekdóti niver jél,
sise malo kujal.

Vne bósi poletel,
nao blaksi sédel,
davse tóbóš stóril,
žévna prejsi védel.

Sihitro bilsit človéških rabót,
šedobro, dasprstom teje Iškarjót.
Sibržmu odpustil,
ka kor tudimeni,
in vsem, kita krat smobli nero jeni.

Lahkózdaj počnemo karnasje vólja,
neodgo vórni smodo okólja,
sajga nerabimo – kmalprideš ponas,
šlivmo vnebó intambó pravšpas.

Eci peci pec,
tisi mali zec,
jazsem mala prepe lica,
eci peci pec.

Nakrižu pribit siskorv vsakihiši.
Nasténi obéšen,
al skriža odréšen,
včasih vomari,
včasih natléh.
Včasih v kléti, naglódan odmiši,
avédno sita, kivsevidi, vsesliši.

Kdórvsrcu tenima,
vpekel najgré,
Najézus serima nič alpav se.

Jézus znebés svój kri žopa zuje.

Jézus znebés svój kri žopa zuje.SONÉT 2013
Monday December 30th 2013, 11:20 pm
Filed under: Pésme

Koni zriti i zlóčil jegno jilo,
znjim bómo šli v lépe novečase,
in poo brazih popa cali mase,
daraslo bóde upanje goljfivo.

Kdórsréčoj ma, jodrucgemu u zame,
odenega dodruzga sréčaléta,
zbito prstmaš ‘rad mojega parkéta,
kotebjo pogasijo, semeni hišav name.

Nijeze lí, ki brano poce lila,
koenkrat solna sól sevanjov tira,
dabolne sréčo biti potla čila.

Kerskózin skózne sréča ovu lira,
separi, razmno žuje brezo bzira,
danova znova tebgor ja-u čila.

Plaščo blékla inčévlje bóo bula
šeleko duša tvoja najde mira,
šlabóna prej, kotebó prstza sula.ZAVRAT
Monday October 21st 2013, 8:59 pm
Filed under: Pésme

Kobómvelik bómkradel inrópal, lagal,
kobómvelik bómdélal vsekar niprav.
Čemebó bóg posmrti zlasal,
bómrékel “semdélal, kocemvédel inznal”.

Bómmalo pojókcal, daod vse ga nima mnič,
pasebó zjókcal tudi Hudič.
Dalmibó jésti inpiti inspat,
primi žézdajme, oh, oče, zavrat!SAN FRANCISCO
Friday May 17th 2013, 10:29 pm
Filed under: Pésme, Svét Frančišk

fran Čiška jebla mojababica
samda nibla svéta
jepau sve tnikevr jéla.

tiusve tnike nevr jamš
sammipa svétš. k luč.

mojebabice niveč
tispau svétmo fran Čišk.SAN FRANCISCO
Wednesday May 15th 2013, 8:43 am
Filed under: Pésme, Svét Frančišk

Glavo tišem u puvekan povštr.
Pucmerala siga, xmte tepu punoč, dasve kavau spanju.
Js žéne vékam.
Upovštrju jegósiperje.
Udu skublene gu si.
Tibjo skubla natahvaléžndan.
Sambóšla žéčezdvamésca nazaj.
Vizati zatrivela.
Tenx, k prideš žéče zdva.SAN FRANCISCO
Wednesday May 15th 2013, 7:19 am
Filed under: Pésme, Svét Frančišk

Jeklen tič puzrak frfeta.
Noco zici inna enmu tise diš.
Patvojbrt patealogar.
Paenméjhn kuzak.

Jeklen tic znerlepso decvo nasvet.
Smr dipo svétmo Frančišk.ÓDA DOMO VINI
Friday May 03rd 2013, 12:27 pm
Filed under: Pésme

Sréčnabódi domovina,
dasem jaz v tvojih vrstah!
Kote bódem zapu stil,
tvójbó narod kmaluzgnil.

Réssilépa domovina,
gore, pólja in pretóki,
včasih svase šelju bila,
hodila zroko sva v roki.

Sréčnabódi domovina,
mačeha neučakana,
slikali soléposliko,
kije zdajpo kakana.

Mlada, vitka, dvajsetlétna,
tudi mismo zmérból suhi,
včasih malo zakričimo,
a ste, domovina, gluhi.

Ko bóš stara, zgubana in slépa,
sedéla sama bóšna mrzlem trónu,
nako lénu désnem Janša,
v Rit se Pahor bó naslónu.

Sréčna, draga domovina,
pijem zdaj na tvoje zdravje.
Na éks, do klerje šekaj vina,
vódi sete papo kravje.