Če
Friday May 29th 2009, 8:15 am
Filed under: oznanjam

Če stitam zmago valcu lju bljanskega pésni škegaslema 2009!

I nnajbó ljvitkemu člo vékuna svétu zanav dih.
Hvala, Ti.Donsje druha pril
Wednesday April 01st 2009, 10:47 am
Filed under: oznanjam

SJNE! PRUAPRIL!!!

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA!!!Celjski kurbizmi in kobrizmi
Thursday February 12th 2009, 3:17 pm
Filed under: oznanjam

flajer kurbizmi in kobrizmi celjePostal sem kombinacija Mihe Jazbinška in Mika Tysona
Saturday January 31st 2009, 11:07 pm
Filed under: Uncategorized, oznanjam

Ustnico imam od Mike-aTysona,nós pač od Mihe Ja’Zbinška.

Ju-hej!

(p.s. zanima me še, čeka téra o dznani ho sébnosti krvavi izdo tični ho rganov).

a-ja, tayson.GROMKA KURBIZEM IN KOBRIZEM
Wednesday November 26th 2008, 12:10 pm
Filed under: oznanjam

http://www.metelkova.org/gromka/fulltext.php?fulltext=00000002264
http://mkdsp.sopca.com/2008/11/26/prednovoletno-srecanje/

gromka kobrizem in kurbizem

mkdsp gromkaTa fant ima srcé napravem méstu…
Saturday November 15th 2008, 8:59 pm
Filed under: dogaja, oznanjam, svašta majka rodi..., znanost

… jerekla mojababica. Še sanjalo seji ni, ka kómo čnóse jemo tila.
Po na urgéntnem blóku Kliničnega centra Ljubljana preživéti so bóti sem pri kóstofotografu zaznal rahlo premaknjenost srca stran od klasičnega srčnega le žišča, šepréjpa sotóza znali réndgenológi inpre dnjimi tudi réntgen sam (kot tak). Brž some naročili šena fotografiranje izpro fila, sajso bili pripravljeni nadéjstvo, dameje rentgenski télavec na róbe zasukal, préden jerékel: “LÉJTIČKA!”. Se dajbi i mél žéza céubuk mojih pljučih kril, ampak sopro filno foto grafijo raje izgu bili.

Si cersomi profilne foto grafije všéč, ampak.

Kot zani mivo déjstvo najna vedem, da čeravno nimam dodatnega zdravstvenega zavaro vanja, minibló zaréntgen tréba doplačati niti odstótka évra, ta kódabisi lahkó pri vóščil tudi órtofóto pljuč, pabi ševédno imél ravno takó velik minus nara čunu, kotče ne. Kosmo žépri minusu – iščem ne kóga tudi zminusom, dazdruživa ra čunev skupnega.
Navedem najtudi, dajev céno ničcentov vštétih tudi ósemlitrov ki sika, nékaj Bero duala ter parvréč nevémčésažév žilo.

Naše zdravstvo mije o bčasnov šéč, če pravčlo véka potare dejstvo, danima sr cana pravem méstu.Windows 7, požri si srcé ven!
Wednesday October 15th 2008, 10:28 pm
Filed under: oznanjam

Po najnovejših napovedih Windows 7 izide kakšen mésec kasnéje ko tmoja knjiga.
Požrise, Windows 7!R.I.B.
Tuesday June 24th 2008, 10:38 am
Filed under: dogaja, oznanjam

Ribnuje Đór Čkarlin :/

http://www.siol.net/Trendi/Film/Novicke/2008/06/george_carlin.aspx

Po gléjte siga Najutup:

http://www.youtube.com/results?search_query=george+carlin&search_type=&aq=f

Škóda, kjeribnu, rajbiribnu Đór Đbuš >:(Vpisal semse nagim nastiko
Saturday May 10th 2008, 4:37 pm
Filed under: flóra infauna, oznanjam

Moje glavno oródje: konjzro čajem, tipa Mar kéza.

Danes semimél prvo učnouro, medka téro semse vglavnem razgi baval, po témpasem izvedel šenékaj o snóvni hvaj. Najprej semóral o ródje pri praviti ino čistiti, dasemga lahkóupo rabljal. Natósem izvajal ogrevalne vaje, katérih glavni element jebil obračanje te lésa lévo in désno. Najprej semtópo čél spu ščeni hrók, na tósem senékaj časa o gréval zi stégnje nimi ro kami, na tópaše zro kami zaglavo. Kosemse do volju trudil, semdobil nékaj mi nutpo čitka, komije biló do vóljeno u leštise nakonja inz glavo próti njegovi riti vo hljati. Kosembil do voljo grét inspo čit, semse lótil prvega ele menta, kise strokovno imenuje »Sklanjanje mimo ročaja próti konjevim sprédnjimnogam« ali nakratko Sklamirokonspred. Tóje pre céjna pórna disci plina, prika téri senei zkušen telo vadec zrebri drgne obro čaj. Poupo rabi jese védla sle dilo po spravljanje inčiščenje telo vadnega o ródja, natópa krate kpo govor stre nerjem, kijee po tékal nekako ta kóle: »Petedol!«.

Prvaura gi mnastike mije bila všéč, upam, dabó na slédnja pravta kópri jétna.
Hvala inlépo zdrav!

KóbraSajne
Tuesday April 01st 2008, 1:08 pm
Filed under: dogaja, oznanjam

SAJNE! 1.APRIL!!! HAHAHAHA!