Vmiški slišim radijo!!!
Tuesday June 10th 2008, 9:30 pm
Filed under: dogaja

Vipav radiju mene.

Insicer Naradjukran, vsrédo, jutri ob 20h, pavsedo tjado 22h, 11. junija 2008, nafrekvénci 97,3 ali pana internétu, klele.
Šlise bómo e-rótiko, mo góče bómtudi malo postókal v éter, vsekakor pabóm imél podmizo čistilko innjéna usteca, dame bóspo dbujala.

Poljudno vabljeni.

p.s.
La hkóvam zrihtam Si  Mónovajs zaglasbeno željo.  Alipa glaZbeno. Glasnoglazbeno.Sajne
Tuesday April 01st 2008, 1:08 pm
Filed under: dogaja, oznanjam

SAJNE! 1.APRIL!!! HAHAHAHA!Kdó je žé tisti dirkač Fórmule 1 (ena)?
Sunday March 23rd 2008, 2:26 pm
Filed under: dogaja

OMFG

MENSE ZDI

DAJNÉKI NA RÓBEJ

ZMOJO HRPTE NICO!

PRÉJ

SMNÉKIV RATPRE MIKU

VTAKE ČUDNE PO ZICIJE

INPOL

JENÉKI

PÓČEL

IN

SMZA ČUTU MRAU LINCEU

GLAU

ZDJPA

NEČUTM VEČ

BOLE ČINEU HRPTE

NICI!!!

MFG!!!

POU SEHTE HLÉTIH

BOLE ČINSKEGA ZA PORA

SMZDÉJ

KONČNO

ALAN PROST!

AL AYRTON SÉNNA

ALKVAJBIU TISMU DÉU…

NIKI LAUDAR.

ALKVA.

MIRAN ALIŠIČ?

U GLAVNM, DIR KAČSEM FÓRMULE ENA!Fasal semga odo zadaj inpoka siral €50
Monday March 17th 2008, 8:20 pm
Filed under: dogaja

Začéla sva prisema fórju, kon čala papri pice riji. Meza nima, česem dosti zara čunal…Filper
Wednesday March 12th 2008, 1:40 am
Filed under: dogaja, flóra infauna, oznanjam, svašta majka rodi...

Vrada odko palnice sodel fin. Klical jihbóm Filper. U strašim se, kadarso vrata otko palince srédi no čidel fin. :/Spétje po mlat!!!
Sunday March 02nd 2008, 4:05 pm
Filed under: dogaja

Čestitamo (spét)! Pomlad je (spét)!

I. 1. DAN POMLADI
II. POMLADNA USPAVANKA
III. TELOH
IIII. OGNIČ

1. DAN POMLADI

Sedim na vrtu.
Na klópci, zbabico vroki.
Bingljam znogami,
strésam babico.
Po zvonekih, po trobénticah,
po póvžku, pokr tini.
Veséla je in vrti se.
PIHAJ, VÉTRC, PIHAJ!
Adijo, babica.

POMLADNA USPAVANKA
(a.k.a. zakaj je še snék)

Zaspala jelastovka napóvpoti domóv.
Zaspala je v zraku.
Sréd afrike naklaje padla,
Nanjo stópu je en slon.

Zima bó.

RÓŠCE SPOMLADNE, DEJTE MEKUŠENT.

TELOH

Kónska ret nakléh trohni,
majhen teloh znécve ti.
Séjni čuden dajstru pén,
čeraseu kónski rit strohnen.

OGNIČ

ognič jerasev, bxsej pasev,
tam opcésti kjoma DARS,
američan jepa krmaru saltelicvój gorna mars.
mémje šlapa teta péhta, ogničji padu jevo kó,
ohtrgala gaje indala upre tpasnik svój lepó.
doma gajepau kanto vrgla, sajo gniča mažé dost,
prodala ježé tóno kréme, zdajgré papo góbeu góst.

bkse pase samo pcésti, rata grozno dóvhčas mu,
zatóje skoču čezo grajo, nacézdga jepa avto zbu.

o, preklét bk, kva poavtocést skačš, čenis plaču cestnine!Sréčko – prijazni striček z DARSa
Sunday March 02nd 2008, 3:15 am
Filed under: dogaja, nékam grém

Sréčko – prijazni stric z DARSa

Se péljem takóle iz Celja in meninič tebi šemanj avtomobil z ugasnjenim motórjem v krožišču stoji, nótr pa mrlič, ali pa zeló zaspan človek. Šepréden mikapne, dabiv sajpo tróbil, žé sem préko kro žišča, po tina zajpa ve čni. No, ja, pótje še, lépo njéjse nisem mógel večpo dati, kerbi kršil mnógo pre dpisov, paniti varno binebi ló. Zamano taksi. O zremse, čebó vsa jonu stavil, pani. O dlóčimse, dabóm šelna zajpo kopat tisto truplo, ali pa ga vsaj zbu dit, a najprej je potrébno napolniti rezervoar zgo rivom (mój avto namreč po ganja go rivo).
Pri péljem sedočr palke, vtaknem pipo inskušam to čiti. Nič. Drek. Zapéljem vzvratno, próbam drugo čr palko. Nič. Hm. Drek. Hm. Grém vprašat nótr, kajpo rečejo. Kljub dvéma pri sotnima délavcema tamnótr, seavto matska vrata neo dpró. A ni Lopata odprta 24/7?

Jebitese.
Grém do mrliča v avtu. Ne najdem. Zgubim se. Vózimse, kolo vratim, mirno pre klinjam.
Na koncu pri stanem spétna avtocésti próti Lju bljani. Mólim, dabi go rivo zdr žalo doprve črpalke inpre klinjam Lo pato. V tunelu mizačne karnaenkrat crkovat avto. Nasréčo sepre dmano po javi niša. Za péljem vanjo intópo imenujem ni šarjenje. Vraga. Kajpa zdaj? Spómnim se, dai mam vkanti šenékaj dizla. Ma lénkost. Do voljdo prve čr palke? Ni kakor. Niti vžgene. Grém v ESO ESKA bino inpo kličem ESO ES. Póšljejo vzdrže valca. Po stavi kegle o kró gmojega avta, jazpa izpr tljažnika vzamem kuglo. Ke gljava. Natómi pop vé, daje kazen zazmankanje go rivav tu nelu €500 (péctó évrov). Zgróžena sevsédevav nje góvtovo rnjak inpélje naju do ÓEM FAU naluko Vici. Dasome žéča kali poli caji, mipravi, davédno čakajo inko vidijo, daje ne gdó brezgo riva, pridejo popécto éurov (€500). Čese munebi zasmilil, bispustil poli ciste nadme. Semi mélsréčo. Pre klémansko sréčo. Za tósemga poimenoval Sréčko.

Zdajmólim knjemu vsakve čér.
SVÉTI SRÉČKO NAŠTÉRIH KO LÉSIH,
POSVEČENNAJBÓ TVÓJTU NEL,
KOV NIŠAH PO STAVLJA ŠKEGLE,
NAJTE NEPO VÓZI NO BENTOVOR NJAK,
AMENZdjgrém
Wednesday February 20th 2008, 10:36 pm
Filed under: dogaja

Zdjgrém paspat.Berte
Wednesday February 20th 2008, 10:34 pm
Filed under: dogaja, médiji

Berte meo Blogo róli.

Jutr.Muha & Méd
Thursday February 14th 2008, 9:48 am
Filed under: Politika, dogaja

Sepridru žujem Tejini akciji

muhaméd