Čebóš očla
Sunday May 14th 2006, 1:44 pm
Filed under: Babe, Pésme

Če bóš odšla, odpel’ s sebój še mamo,
če bóš odšla, ne puščaj je z mano samo,
če bóš odšla, operi mi še zadnjič gate,
če bóš odšla, zavéžmi mi še vse kravate.

Če bóš odšla, pust’ ključe na polici,
če bóš odšla, natrési zrnja ptici,
če bóš odšla, pust v frižiderju pére,
če bóš odšla, odidi. Brez zamére.

Če bóš odšla, odnesi še otroke,
kar odidi, al pa shujšav vbóke,
baba, pejt, da mél bóm še kdaj mér,
dav frižiderju nauveč jógurt, ampak zméri pér.