APOSTOLSKA VEROIZPOVED – PREVOD
Friday December 28th 2012, 10:11 pm
Filed under: pomo žgani hsistikam, prevajam

Bóg mi je bil danes milosten in zaklél sem se, da bóm v zahvalo prevedel njegovo besédo iz latinščine za butaste Krajnce, da bódo bólj pristno molitve drdrali.
Prevedel sem Apóstolsko Véro – molitev, s katéro ovce Bógu svojo véro vanj izpovedujemo. Paza čnimo:

STANDARDNA LATINSKA OBLIKA

Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ.
Et in Iesum Christum, Fílium Eius únicum, Dóminum nóstrum,
qui conceptus est de Spíritu Sancto, natus ex Maria Vírgine,
passus sub Póntio Piláto, crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad ínferos, tértia die resurrexit a mórtuis,
ascendit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam cathólicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam æternam. Amen.

PREVOD
Verjamem v gospoda očeta omnipotentnega, kreatorja cele Zemlje.
In v lesenega Kristusa, sina povsem unikatnega, domine naše,
tukaj imamo koncept svetega duha, mladiča Marije bivše device,
pasuš ima od Poncija Pilata, krucefiks, umrl je od sepse,
dvignil se je iz inferiornosti, tretjič vstal a umrl,
dvignil se je v nebo, sedet na desno k očetu vsemogočnemu,
in de bi po vsakem vandranju pravično živel mrtev,
kredo in Duha Svetega,
svétim v katóliško cérkev, družbo svetniško,
remisija kljuvanja,
meséno vstajenje,
tvitam véčno. Amen.1 Comment so far

kmet

kmet MonsterID Icon Comment by kmet 12.29.12 @ 3:08 amLeave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(required)

(required)