Žétev
Wednesday February 02nd 2011, 12:04 pm
Filed under: Pésme

Bóris seje žitnoséme,
na dnjimfr čijo kavkenéme.
Čezjutri bódo kavkelačne,
kruhna mizibó, drgač ne.