SMÓKVE
Friday December 31st 2010, 12:29 pm
Filed under: Néž'na poezija, Pésme

smókve svatrgala, vsaraz ca pana,
révna, premlatena, sama, i zdana.
kopadla jenóč, svaza spala, re kóč:
“Ljubimte, mojamala po dgana.”KUKÓ POEZIJA HMENPRIDE (prevod)
Thursday December 30th 2010, 2:28 pm
Filed under: prevajam

Dóberdan!
Onidan sem se odlóčil, da se bóm preizkusil v prevajanju leposlóvja. Zaza čétek semsi i zbral pésem Gerija Šnajdera, kinam pri pove duje o tém, kakó poezija k njemu pride. Povejte, čevamje všéčpre vod.

Original:

How Poetry Comes to Me
by Gary Snyder

  It comes blundering over the
  Boulders at night, it stays
  Frightened outside the
  Range of my campfire
  I go to meet it at the
  Edge of the light

KUKÓ POEZIJA HMENPRIDE

Iz zlómleno nogo pršépa
čz km ne punoč, pase zauléče
k en prestrašn zajc stran
u dmojga ogna tabornega
no, sj, pojgrémpa ke, kniveč svetlobe
puno.