GROMKA KURBIZEM IN KOBRIZEM
Wednesday November 26th 2008, 12:10 pm
Filed under: oznanjam

http://www.metelkova.org/gromka/fulltext.php?fulltext=00000002264
http://mkdsp.sopca.com/2008/11/26/prednovoletno-srecanje/

gromka kobrizem in kurbizem

mkdsp gromkaÓUCOVIDU
Sunday November 16th 2008, 4:46 pm
Filed under: Pésme

u gore sm šóu
óuco vidu
prectaulov smsijo naražnu
pa mi je póču uč

bolézen gré skózi želódecTa fant ima srcé napravem méstu…
Saturday November 15th 2008, 8:59 pm
Filed under: dogaja, oznanjam, svašta majka rodi..., znanost

… jerekla mojababica. Še sanjalo seji ni, ka kómo čnóse jemo tila.
Po na urgéntnem blóku Kliničnega centra Ljubljana preživéti so bóti sem pri kóstofotografu zaznal rahlo premaknjenost srca stran od klasičnega srčnega le žišča, šepréjpa sotóza znali réndgenológi inpre dnjimi tudi réntgen sam (kot tak). Brž some naročili šena fotografiranje izpro fila, sajso bili pripravljeni nadéjstvo, dameje rentgenski télavec na róbe zasukal, préden jerékel: “LÉJTIČKA!”. Se dajbi i mél žéza céubuk mojih pljučih kril, ampak sopro filno foto grafijo raje izgu bili.

Si cersomi profilne foto grafije všéč, ampak.

Kot zani mivo déjstvo najna vedem, da čeravno nimam dodatnega zdravstvenega zavaro vanja, minibló zaréntgen tréba doplačati niti odstótka évra, ta kódabisi lahkó pri vóščil tudi órtofóto pljuč, pabi ševédno imél ravno takó velik minus nara čunu, kotče ne. Kosmo žépri minusu – iščem ne kóga tudi zminusom, dazdruživa ra čunev skupnega.
Navedem najtudi, dajev céno ničcentov vštétih tudi ósemlitrov ki sika, nékaj Bero duala ter parvréč nevémčésažév žilo.

Naše zdravstvo mije o bčasnov šéč, če pravčlo véka potare dejstvo, danima sr cana pravem méstu.