Vpisal semse nagim nastiko
Saturday May 10th 2008, 4:37 pm
Filed under: flóra infauna, oznanjam

Moje glavno oródje: konjzro čajem, tipa Mar kéza.

Danes semimél prvo učnouro, medka téro semse vglavnem razgi baval, po témpasem izvedel šenékaj o snóvni hvaj. Najprej semóral o ródje pri praviti ino čistiti, dasemga lahkóupo rabljal. Natósem izvajal ogrevalne vaje, katérih glavni element jebil obračanje te lésa lévo in désno. Najprej semtópo čél spu ščeni hrók, na tósem senékaj časa o gréval zi stégnje nimi ro kami, na tópaše zro kami zaglavo. Kosemse do volju trudil, semdobil nékaj mi nutpo čitka, komije biló do vóljeno u leštise nakonja inz glavo próti njegovi riti vo hljati. Kosembil do voljo grét inspo čit, semse lótil prvega ele menta, kise strokovno imenuje »Sklanjanje mimo ročaja próti konjevim sprédnjimnogam« ali nakratko Sklamirokonspred. Tóje pre céjna pórna disci plina, prika téri senei zkušen telo vadec zrebri drgne obro čaj. Poupo rabi jese védla sle dilo po spravljanje inčiščenje telo vadnega o ródja, natópa krate kpo govor stre nerjem, kijee po tékal nekako ta kóle: »Petedol!«.

Prvaura gi mnastike mije bila všéč, upam, dabó na slédnja pravta kópri jétna.
Hvala inlépo zdrav!

Kóbra2 Comments so far

Kaj pa o vsem tem meni telovadno orodje? Kakšni so bili njegovi občutki in kakšna je njegova ocena vašega uvodnega treninga?
Hvala za odgovor
Morska

Morska MonsterID Icon Comment by Morska 05.11.08 @ 2:11 pm

Telo vadno o ródje molj čéče muli živež.

Kobrowsky MonsterID Icon Comment by Kobrowsky 05.11.08 @ 2:21 pmLeave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(required)

(required)