Sréčko – prijazni striček z DARSa
Sunday March 02nd 2008, 3:15 am
Filed under: dogaja, nékam grém

Sréčko – prijazni stric z DARSa

Se péljem takóle iz Celja in meninič tebi šemanj avtomobil z ugasnjenim motórjem v krožišču stoji, nótr pa mrlič, ali pa zeló zaspan človek. Šepréden mikapne, dabiv sajpo tróbil, žé sem préko kro žišča, po tina zajpa ve čni. No, ja, pótje še, lépo njéjse nisem mógel večpo dati, kerbi kršil mnógo pre dpisov, paniti varno binebi ló. Zamano taksi. O zremse, čebó vsa jonu stavil, pani. O dlóčimse, dabóm šelna zajpo kopat tisto truplo, ali pa ga vsaj zbu dit, a najprej je potrébno napolniti rezervoar zgo rivom (mój avto namreč po ganja go rivo).
Pri péljem sedočr palke, vtaknem pipo inskušam to čiti. Nič. Drek. Zapéljem vzvratno, próbam drugo čr palko. Nič. Hm. Drek. Hm. Grém vprašat nótr, kajpo rečejo. Kljub dvéma pri sotnima délavcema tamnótr, seavto matska vrata neo dpró. A ni Lopata odprta 24/7?

Jebitese.
Grém do mrliča v avtu. Ne najdem. Zgubim se. Vózimse, kolo vratim, mirno pre klinjam.
Na koncu pri stanem spétna avtocésti próti Lju bljani. Mólim, dabi go rivo zdr žalo doprve črpalke inpre klinjam Lo pato. V tunelu mizačne karnaenkrat crkovat avto. Nasréčo sepre dmano po javi niša. Za péljem vanjo intópo imenujem ni šarjenje. Vraga. Kajpa zdaj? Spómnim se, dai mam vkanti šenékaj dizla. Ma lénkost. Do voljdo prve čr palke? Ni kakor. Niti vžgene. Grém v ESO ESKA bino inpo kličem ESO ES. Póšljejo vzdrže valca. Po stavi kegle o kró gmojega avta, jazpa izpr tljažnika vzamem kuglo. Ke gljava. Natómi pop vé, daje kazen zazmankanje go rivav tu nelu €500 (péctó évrov). Zgróžena sevsédevav nje góvtovo rnjak inpélje naju do ÓEM FAU naluko Vici. Dasome žéča kali poli caji, mipravi, davédno čakajo inko vidijo, daje ne gdó brezgo riva, pridejo popécto éurov (€500). Čese munebi zasmilil, bispustil poli ciste nadme. Semi mélsréčo. Pre klémansko sréčo. Za tósemga poimenoval Sréčko.

Zdajmólim knjemu vsakve čér.
SVÉTI SRÉČKO NAŠTÉRIH KO LÉSIH,
POSVEČENNAJBÓ TVÓJTU NEL,
KOV NIŠAH PO STAVLJA ŠKEGLE,
NAJTE NEPO VÓZI NO BENTOVOR NJAK,
AMEN1 Comment so far

No očitno je Dars veliko boljša izbira kot AMZS. :) Njim bi sigurno moral plačat in še več kot 500 :) Drugič v Franciji raje pokliči njih.

Morska MonsterID Icon Comment by Morska 03.02.08 @ 12:16 pmLeave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(required)

(required)