LANĐDÉJT
Thursday January 31st 2008, 8:44 pm
Filed under: ha! jiku

srédi grajskega vrta
jéva okapija
pomagaš si z žlico

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.Mokra Pésem
Wednesday January 30th 2008, 7:29 am
Filed under: Pésme

stiskaj, stiskaj mójme hur,
vsedo mokrih hudih ur,
dabo teklo dolpo nogi
inmor daše popre prógi.

mor dabó neslo gor v zrak,
sajpona vadi spimkar nak.
žéru meni deže klije,
tkóje, koko Brówsky ščije.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.Izjava dnéva
Tuesday January 29th 2008, 7:31 pm
Filed under: Politika, svašta majka rodi...

Nék Kénijec, kije šeživ, ZAPOPTÉVÉ: “Raje umrem, čeprav imam sina, ki je šeživ!”Odéklici parti zanski
Sunday January 27th 2008, 12:09 pm
Filed under: Pésme

Ži véla jedéklica zmé é zdo,
ješéf izkoriščevavc biv po znan,
včasih pro dala je pii i zdo,
danirabla po de nar hmam.

Vmivala jedéklica pii i zdo,
joglédal jemlatparti zan,
zraven risalje rii i sbo,
po célem jesvéti zdajznan.Kozlestrélat
Saturday January 26th 2008, 12:26 am
Filed under: Pésme

Kozla semu stréluv glavo,
kr vavje padu nótu travo,
trava jepo stalar déča,
amenje zuča padla léča.

Sprsti semjo bržza tipal,
zraven šemal zemle spipal,
po gletje mójkr vavor jav,
kozle strélat pačni prav.APAVRIN IZ LOČIL
Wednesday January 23rd 2008, 6:00 pm
Filed under: Pésme

(en tribut)

Vozil sem premaknjen košek.
Obésil sem pravičnost na kuglico.
Oh, na gókart, na gókart sejev sédla.
Gorna drobno véjico.

A meni nični jasno, zakaj sem skópil jastreba.
A meni nični jasno, čemu sem oglóbil močerila.
A meni niči jasno, ampak če bi žé, bi zmarélo.
Ako Tóne Pomaga, potlej poskusimo zmilom.

Prah.
V soju zvézdnatih bilanc odkrhnem žabo.
Spol
Njé vitka sablja se ob bridko trupelce kréše.
Sinje
Je móndéno sranje, ko se ob poplavi vikarjevih vzklikov režim za volanom.

Akhbar All Niča.
Aboš kupu tiča?
Abóš kupu sóv?
Akhbar All Vóv.

Djmo zdj en mikado.MHM
Wednesday January 23rd 2008, 3:49 pm
Filed under: ha! jiku

strinjam se.
med silovitim kimanjem
mi odpade glava.Blogi, avtorske pravice, pravna obvestila, tožbe in podóbne agonije ali Odprto pismo Ani Jud
Wednesday January 23rd 2008, 12:25 am
Filed under: dogaja, médiji, pomo žgani hsistikam

Zadnje čase se po blogih mnógo piše in govori (eni naglas berejo) o avtorskih pravicah, o plagiatiranju, o žaljenju, o užaljenih blogerjih, o zlorabi vsebine in še o čém, kar je kómu trn v peti. Kólikor vém, razen v parih primérih tožbe še niso padale, biló pa je žé mnógo hude krvi in stožbami groženj. Najbólj grozéče in strašno pa se mi zdi Pravno obvestilo Ane Jud, ki ne samó, da uporabnikom njénega portala grozi s kazensko in odškodninsko odgovórnostjo, pač pa si dovoljuje celó móžnost nenéhnega spreminjanja. Sedaj je tó Pravno obvestilo vsaj na vidnem méstu (morda pa so se je lé pri jéla moja obupana moledo vanja), svoje čase pa je biló skrito nekjé v désnem zgórnjem kótu, povsem neopazno, kot jaguar, ki iz góstega džungelskega podrastja preži na ničhudegaslutéčo šerpo, otovórjeno z méjkap kóvčki zdolgočasene diréktorice uspéšnega slovénskega podjétja med tritédenskim dopustom v Braziliji.

Téga pravnega obvestila sem se takó ustrašil, da ga po večkratnem branju ob pomoči domačega pravnega priróčnika nisem prav nič razumel in sem zató Anojud prosil, da mi dolóčene stvari razloži. V odgovor se mi je lé nasmejala in me označila za karakter iz risanke. Po večih obupanih prošnjah mi je odvrnila, da bó moje pismo posredovala svoji pravni službi, ki pa ga je očitno sprintala na prazno stran lista sicer potiskanega z Anajudovimi bančnimi izpiski iz klik-a, poglédala na napačno stran in vrgla v šreder.

Od téga je minilo žé par ledénih dob, pa se sedaj obračam na vas, dragi blogerji, da mi pomagate odgovoriti na par ključnih vprašanj. Kakó se vam zdi, da bi se pravilno ravnalo primérih, ki jih navajam v pismu?

Sedaj pa pismo:

Spoštovana gospa Ana Jud!

Vašo splétno stran uporabljam žé kar nékaj časa (ne zeló dólgo, pa vendar ne lé dan ali dva), a pravno obvestilo sem zaslédil šelé danes (natančno sédem minut in trinajst sekund od časa, ko bóm dokončal tale stavek v oklepaju). Je na zeló neopaznem méstu, saj človéka takoj pritégnejo napisi pod naslóvno pasico (Domov O Meni Knjige Galerija Interaktivno Medijsko središče Forum), takoj za tém pa se pogled preusméri v vsebino, takó da napisa Pravno obvestilo in Kontakti ostaneta neopažena. Ko sem danes napis Pravno obvestilo opazil, me je zagrabila panika, začél sem se potiti in srčni utrip se mi je nevarno povišal. Prvo branje je biló precej zmédeno, hotel sem prebrati vse naenkrat, razmišljal sem o tém, kaj vse sem žé prekršil, pogled mi je bégal gor, dol, lévo, désno, na vse strani! Potém sem videl, da takó ne bó šló, narédil nékaj krógov po sobi, izpil kozarec vode, meditiral in se šelé potém zópet lótil branja pravnega obvestila. Ko sem se ob ugotovitvi, da določil iz pravnega obvestila nisem kršil, sem se za silo pomiril, kaj kmalu pa še odlóčil, da móram svojo neprijétno izkušnjo deliti z Vami, spoštovana ga. Ana Jud.
Takóle v kót skrivati Pravno obvestilo je nadvse neodgovórno in sočlovéka ogróžajóče dejanje. S tém ogróžate mój materialni obstoj in psihično zdravje. Lahkó bi bil nevedé kršil določila iz pravnega obvestila, pa téga še védel nebi (kar se zgodi védno, če nékaj počnem nevedé). Denarja nimam mnógo, kómaj za preživétje, internét pa je póln takšnih pasti. Ne mórem si misliti drugače, kot da je Pravno obvestilo nalašč skrito, da bi ljudjé nevedé kršili njega določila in takó postali lahke tarče za Vas, spoštovana ga. Ana Jud, da si na sodišču napólnite lastno malho.
Takšno Pravno obvestilo spada na prvo stran vašega splétnega mésta. Vsak obiskovalec bi se móral NAJPREJ strinjati z njim, šele potém bi mu mórali omogóčiti, da vaše splétno mésto začne uporabljati. NAJPREJ bi mu mórali predóčiti kaj smé in čésa ne, NAJPREJ bi ga mórali podučiti, kakšna kazen ga lahkó čaka in pod kakšnimi pogóji. NAJPREJ bi móral izvédeti v kaj se spušča, še préden se v tó dejansko spusti. Še posébej Pravno obvestilo spada na prvo stran vašega splétnega mésta zató, ker, kakor navaja določilo v Pravnem obvestilu, lahkó vaša družba tó Pravno obvestilo kadarkóli spremeni in je za uporabnike zavezujóče v spremenjeni obliki. Sam sem zeló pozabljiv človek in vém, da bóm večkrat pozabil prebrati Pravno obvestilo, préden bóm začél uporabljati vaše splétno mésto. Zató tudi vém, da bóm gotovo kdaj kršil določila Pravnega obvestila in zaradi téga me je strah vsakič, ko v splétni brskalnik vtipkam naslóv http://www.anajud.eu/ . Zeló hitro se ustrašim in večkrat se počutim krivega brez pravega razlóga, da lé obstaja móžnost, da bi kdó le posumil o moji krivdi gledé čésarkóli. Ko grém mimo policista, mi začne srcé hitreje biti, čeravno nisem nikoli kršil zakóna. Vsaj ne da bi védel. Niti predstavljati si ne mórete, spoštovana ga. Ana Jud, kóliko potu sem prelil takrat, kólikokrat so se mi strésle roke, kóliko nadur je opravilo moje srcé. In ne samó tó, strah me je vsakič, ko grém na internét. Strah me je, da bóm pomótoma kliknil na kakšno povezavo do vaše splétne strani, jo začél takó ali drugače uporabljati in pred tém pozabil prebrati Pravno obvestilo. Moje žé takó strésno življenje je zaradi Vaše malomarne neodgovórnosti postalo še bólj strésno.
Storjena škóda je nepopravljiva, le upava lahkó, da bóm svój neprijétni pripetljaj čimprej prebolel, da se bódo moji živci kdaj umirili in da bóm spét normalno lahkó uporabljal internét. Lahkó pa mi délno olajšate moje muke in mi razložite nékaj stvari, ki mi gledé vsebine Pravnega obvestila niso jasne.

Primér 1:
- Dné 16. marca 2007 Vašo splétno stran uporabim na nék način skladno z določili iz Pravnega
obvestila v stanju z dné 15. marca 2007, s čimer kršim eno določilo iz Pravnega obvestila z dné 16.
marca 2007. Moje opravičilo je pozabljivost (pozabil sem namreč prevériti Pravno obvestilo tisti dan
(16. marec 2007), sem ga pa en dan préj (15. marca 2007)) in zanj vém, da nebi vzdržalo na
sodišču. Zanima pa me, če bi vzdržalo pri Vas osébno in bi se po izréku opravičila (sevéda pravno
formuliranega takó, kot takšna opravičila mórajo biti) lahkó izógnil tožbi? Ste Vi kot oséba Ana Jud
sploh zmóžni vplivati na odločitve družbe Ana Jud? Ali kot oséba Ana Jud (razen sevéda na papirju),
še obstajate, ali ste postali eno z družbo Ana Jud? Sta Vi (Ana Jud) in družba Ana Jud dva lóčena
subjékta, ali en subjék? Ako sta, kakó se vi kot Oséba lóčite od družbe Ana Jud?

Vsa ta vprašanja sem postavil izključno za tó, da lahkó ugotovim, kóliko móžnosti imam kot oséba,
da pri vas kot osébi doséžem milost v priméru pravno napačnega ravnanja kot poslédice
pozabljivosti.

Primér 2*:
- Dné 15. októbra 2007 dam na svój splétni stréžnik néko vsebino, ki se navezuje na vašo
splétno mésto, konktrétno na nék dolóčen prispévek (v nadaljevanju prispévek A). Moja vsebina (v
nadaljevanju vsebina K) je napisana v datotéki AnaJud.html in je fizično locirana na računalniku v
moji sobi v direktóriju /home/www/kobrowsky/vsebina/prispevek20071015.html. Vse kar storim na
dan 15. októbra 2007, je v skladu z zakóni, pravnimi določili, UCLA-ji in pravnimi obvestili, tudi z
vašim tekóčim Pravnim obvestilom na tisti dan (15. október 2007). Ker pa sem pozabljiv, tó
vsebino pozabim objaviti oz. jo narediti vidno obiskovalcem svojega splétnega mésta in za njó
nihče ne vé. Dné 16. októbra 2007 poglédam svoje splétno mésto in vidim, da včéraj napisane in
na splétni stréžnik shranjene vsebine ni na mojem splétnem méstu, zató poskrbim, da vsebina,
napisana in shranjena dné 15. októbra 2007 postane vidna. Ker se ne spómnim več, o čém sem
pisal (pisal sem o Vas, Ani Jud in vključil tudi vsebino z vašega splétnega mésta, kakor mi je biló tó
dovóljeno v Pravnem obvestilu z dné 15. októbra 2007), pozabim prevériti vsebino Pravnega
obvestila na današnji dan (16. október 2007), katéra pa je zdaj malo spremenjena in določilo o
objavi vsebine z vašega splétnega mésta takšno objavo dosti bólj omejujejo in nalagajo objavitelju
dolóčene obvéznosti.

Vprašanja:
- Gledé na tó, da je bila vsebina K napisana in naménjena za objavo 15. októbra še pod starim
Pravnim obvestilom, obiskovalcem pa je postala vidna 16. októbra 2007, ko je biló Pravno
obvestilo spremenjeno, pod katéro Pravno obvestilo spada?

- Ali sem v priméru, da objavljena vsebina spada pod Pravno obvestilo z dné 16. októbra 2007,
odškodninsko odgovóren in če ja, kólikšna denarna kazen me lahkó čaka? Kóliko sem vam po
Vašem dolžan? Ali se da izven sodišča zméniti za manjše znéske? Ste pripravljeni sprejéti tó, da
darujem 1.000 EUR dobrodélni organizaciji po vaši lastni izbiri, namésto da plačam 10.000 EUR
Vam? Takó bi namreč zagotivili mój nadalen obstoj, kakšnemu révnemu otroku pa šólanje in
céplenje.

- Ali bómo iméli uporabniki vašega splétnega mésta na vóljo arhiv Pravnih obvestil, da bómo lahkó
prevérjali skladnost naših vsebin z vašimi Pravnimi obvestili za nazaj?

- Ali bóste ustanovili priglasitveni center nenamérnih pravnih kršitev? Npr.: Janezek pozabi prebrati
pravno obvestilo dné 13. marca 2007 in svojo vsebino objavi skladno s Pravnim obvestilom z dné
11. marca 2007. Ko zmóto ugotovi, pokliče v vaš priglasitveni cénter, navede svoje podatke,
določilo Pravnega obvestila, ki ga je kršil, plača manjšo glóbo npr. 100 EUR in stvar je zaključena.
Takó bi močnó razbremenili sodišča, pa še rédne prilive v vašo malho bi iméli.

- Ali v priméru, da je néka vsebina objavljena v skladu z določili na dan X in je Pravno določilo na
dan Y spremenjeno, ali móram vse svoje vsebine, ki spadajo pod pristójnost Vašega Pravnega
obvestila spremeniti v skladu z določili Pravnega obvestila z dné Y ali lahkó ostanejo v skladu z
določili Pravnega obvestila, ki je veljalo na tisti dan, ko so bile vsebine objavljene?

Primér2 se obravnava samostójno, nepovézano s Primérom1. Primér1 se ob obravnavanju Priméra2 ni zgodil.
Za Vaše izčrpne odgovore se Vam žé v naprej zahvaljujem in vas Vljudno Pozdravljam.

KobrowskyFURA ČEZ DNÉVNOSOBO
Tuesday January 22nd 2008, 10:14 pm
Filed under: svašta majka rodi...

Se zóna o dvoza kosóvnih odpadkov je. Frónta je odprta na petih kilométrih lokalne céste. Vsak prost kvadratni nanométer ob césti jeza pólnjen z nezaželeno kramo. Zavrženo. Kot škilast otrok. Na césto visi kot pečina nad mórje. In o, pogléj jo blazino srédi céste! Da je nebi Snagarji slučajno zgrešili, če bi za trenutek odvrnili pogled z obcéstja. Naš tróséd je prišel s štirimi blazinami, pa ene nimamo kam dati. Očitno tudi kavča nimajo kam dati, saj péljem mimo njega pétstó métrov kasnéje. Nadalje se za nékaj minut ustavim pri kredénici, da spustim mimo kolóno avtomobilov, ki je préj glédata TV, zdaj bi šla pa rada napréj, ker je Piramide žé konec. Med tém grém péš do fotélja in vzamem z nočne omarice knjigo, ko žé zaslišim tróbljenje. Nejevóljen vstanem in se napótim nazaj próti avtu, mimo katérega je kolóna za njim žé začéla voziti, takó kot kmalu za tém mimo hladilnika, ki ga je nekdó trenutek préj postavil namésto šahovske mizice. Škóda, pa sem mislil odigrati eno partijo šah pasianse, medtém ko bi čakal, da sogost pred mano prerine drsna vrata mimo oleandrov na drugo stran céste in nam odpre pót. Kaj je na drugi strani? Kuhinja? Shramba? Spalnica? Ob enem pomislim kakšna sréča, da ne vózim mame v avtu, saj bi móral obrniti, peljati 5 kilométrov nazaj in tam peljati po Némški césti, saj po dnévni sobi se ne vózi z avtom, in karje šehujše, gle déna tó, davavtu pojém večino dnévnih obrókov, se v njéj ne jé.

In za njegovo dobro, upam, da je tazadnji v kolóni ugasnil luč.NABA RIKADE!!!
Tuesday January 22nd 2008, 4:58 pm
Filed under: Politika, dogaja, zablóde néke davčne stevovalke

Nedavno sem, menda celó prvič v življenju, poglédal céno mléka v trgovini. Skoraj meje kap, kosem videl, dastane od €0.60 pa tja do €1. Mléka nisem nikoli jemal kot trgóvsko blagó, verjétno zató, ker smo ga v mladih létih dólgo časa kupovali prikmétu insem gavédno zastónj domov prinašal. Pa tudi potém, ko sem začél sam kupovati hrano, se je mléko takó mimogredé védno znašlo v košari, takó kot čigumi, ali vréčka. Verjamem, da nikoli préj ni tóliko stalo. Skoraj me je kap.

Ko sem dobil naslédnji poziv po elektrónski póšti, semsi najprej rékel: “Kurc, kurétino sam pridelujem z avtomobilom, krompir kradem ssosédovega vrta, vodo paimam takóalitakó svojo lastno. Jebeš štacune!” Potlej semse paspómnil namléko. Zatórej objavljam tule poziv k uporu. NAJ ZAVÉJE V VAS GUBČEV DUH! NI HČENA SNEBÓ ZAJE BAVAL!!!!

 

 

UPOR KUPCEV

Stopimo skupaj!
Za začetek se od 01. 02. do 08.02. 2008 vsi izogibamo kakršnih koli nakupov v Spar-ovih trgovinah – sledijo navodila o bojkotu ostalih veletrgovskih centrov.

Podrobnosti spodaj!

Podróbnosti ni več, ker zavzamejo prepretéžni dél bloga. Uglavnem, néhte kupvt stvari pošta cunah, ampak jihraj kradte. Zvarnosniki Pošparih ježé vsezménen. Če kdó zbira nalépke, nese bat, nalépke ševseen dobite pribla gajni. Samrečte zakólxte nakradl. Ampak paste – po kazat nesméte, si cervas bójo odpeljali miličniki!