7 + 7 = 9

7 + 7 = 9

(seven plus seven equals nine)

seven-plus-seven.jpgBRUS VILIS ŠTÉR
Wednesday August 08th 2007, 8:11 pm
Filed under: filEm

Zdelem glédu Brus Vilis Štér.

Kómičakam!!!!

UUUUUUUUUuuuuuuuuuuUUUUUUUUUUu, unmu délna začétku maisto tipkóvnco, kojas!!!!LISKA PODIVJALKA
Friday August 03rd 2007, 6:15 pm
Filed under: Pésme, kravjeki

(prilika oplanšarju Guti)

Guta vélko pivo pije.
Tókje vélko, dase skrije
céla Guta ozat péra,
i zusmu gléda kóšček séra.
Séndvič bilje svéžin slasten,
Guta jepo prstih masten
asajsi jihbó vpéru vmil,
čenav préj usega spiu.

Avélke déla onpo žérke,
sajni človek zao dmérke,
kmalbó prazn péra sód,
Guta mógu bóit hvod.

Voda pavdo lini rase,
Aguta vhribu kravo pase
spla nine móral gnadbó Lisko,
česene vmije, faše drisko.

Išče Lisko, najde miši,
kliče Lisko, gane sliši,
kjéhu diča jeta krava,
Guta, upaj daje zdrava!

Pu stitje same gorne móre,
sajkrave rabijo nadzore,
sicer precej podi vjajo,
pona gonu sera vnajo.
Saje krava divja zvér,
  v hlévu jepr mér.

Inne varno stjeve lika,
Koje krava dóuhbrez štrika,
dahóče v divjin ostat.
Po maga leše nož v vrat.

Adrugega murésne kaže,
kot da sam gré  v do lino,
»Saj tó okravah solé vraže«,
siskr bio dpravi fino.
Kóšče ksira vculo zvije
inpašere zervne hlače,
napót pohribu dolza vije,
preteguje svoje krače.

Težki spust ga zasopiha,
skmétom seza vodo gliha,
zaen krajcar dove čéra,
selohk znjegovo štérno spéra.

Koje zópet čist in svéž,
sina hrbet kakor jéž
piva sód še en oprta,
saj kmétu rase pivska trta.
Po gumno se v hrib odpravi,
kmal bó spét pri svoji kravi.

Od začétka pa do konca ture,
minejo triiii dooooolge ure.
Prikóči pasev žgepo buč,
vdo lini jepo zabil ključ!

Preu péhan zavr nitev
sódpo stavi dolna travo,
dapér tegobje pote šitev,
šine skóz pastirsko glavo.
Pipico ležé odpre,
péržé teče, onga žre.
In žre.
In žre.  

Pijanpa planšar pastne móre,
nebrigajo gakrave nore.
Čehotla Liska bó obstati,
bó mórala rés podivjati.